Vĩnh Phúc: TP Vĩnh Yên đi đầu trong công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị

(Xây dựng) – TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được biết đến là một mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, văn hoá và sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo và nhân dân mà còn là TP trẻ được ví như “ con rồng đang vươn mình” lớn dậy về tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội với quy mô và tốc độ phát triển đô thị mạnh mẽ. Với tầm nhìn chiến lược cho những giá trị bền vững, thì công tác phất triển đô thị được đặt ra là một nội dung quan trọng hàng đầu, xuyên suốt quá trình đi lên của TP.


TP Vĩnh Yên hiện đại và văn minh (Ảnh: Anh Đức)

Điểm nổi bật trong những năm vừa qua, TP Vĩnh Yên được Bộ Xây dựng thẩm định, trình Chính phủ công nhận là đô thị loại II. Bộ mặt đô thị có bước thay đổi đột phá với hàng chục tòa nhà cao tầng theo mô hình đa chức năng, kiến trúc hiện đại, làm nên những điểm nhấn đầy ấn tượng. Hàng loạt công trình công cộng đã và đang được hình thành, đô thị được tích cực chỉnh trang, nâng cấp. Cùng với đó nhân dân cũng dốc sức xây dựng nhà ở, cửa hàng, cửa hiệu làm cho phố xá từng ngày, từng giờ thay đổi, thương mại du lịch sầm uất, biểu hiện rõ nét của kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên những nấc thang mới.

Để TP Vĩnh Yên sớm trở thành đô thị loại I, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đã trở thành nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Vĩnh Yên đặt lên hàng đầu. Theo đó, lãnh đạo TP Vĩnh Yên đã chỉ đạo các phòng và đơn vị liên quan, cùng các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý vỉa hè, lòng đường, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và bảo vệ môi trường. Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên về việc đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trật tự đô thị; Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị và có cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trật tự đô thị.


Ông Dương Đức Nam, Trưởng Phòng QLĐT TP Vĩnh Yên luôn chủ động đề xuất những sáng kiến trong quy hoạch đô thị

Là đơn vị trực tiếp làm công tác liên quan đến quy hoạch và quản lý quy hoạch, Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) TP Vĩnh Yên đã tham mưu với lãnh đạo UBND TP Vĩnh Yên xây dựng triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng đô thị Vĩnh Yên giai đoạn 2016 – 2020 trong năm 2018; Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 04 – NQ/TU ngày 20/10/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI về việc tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025 gắn với xây dựng đô thị loại I; Báo cáo thường trực Thành uỷ, BTV Thành uỷ Vĩnh Yên về Kế thực hiện các tiêu chí đô thị loại I đến năm 2020; Kế hoạch chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan đô thị năm 2018…

Bên cạnh đó, Phòng QLĐT TP Vĩnh Yên đã tích cực tham mưu với lãnh đạo TP Vĩnh Yên tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2018, TP Vĩnh Yên đã phối hợp với Sở Xây dựng Vĩnh Phúc lập và trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh 2 đồ án quy hoạch với tổng diện tích 8,57ha; Chấp thuận địa điểm thực hiện cho 01 dự án trên địa bàn TP Vĩnh Yên với tổng diện tích 0,27ha. Ngoài ra, Phòng QLĐT TP Vĩnh Yên còn tham mưu với lãnh đạo TP phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh 03 quy hoạch theo phân cấp với tổng diện tích là 0,47ha; Tham gia ý kiến vào 07 đồ án quy hoạch, các chương trình dự án triển khai trên địa bàn TP; Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc 3 công trình dự án.

Hiện nay, đứng trước thời cơ mới được tạo ra từ những thành tựu to lớn về kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc và mục tiêu phấn đấu rút ngắn lộ trình để sớm góp phần đưa tỉnh Vĩnh Phúc sớm trở thành TP trực thuộc Trung ương, Thành uỷ, UBND TP Vĩnh Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Được như vậy, chắc chắn sẽ tạo ra những đột phá mới về hiệu quả quản lý về quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trong giai đoạn mới, giai đoạn đặt ra những yêu cầu mới về sự tăng tốc độ, tăng quy mô và đặc biệt là tăng chất lượng phát triển đô thị của TP Vĩnh Yên nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

Linh Anh