Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đạt kết quả tốt trong quý I/2018

(Xây dựng) – Với những cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quý I/2018 kinh tế huyện Vĩnh Tường duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được củng cố tăng cường và đời sống nhân dân được cải thiện rõ.


Ảnh minh họa.

Đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng của huyện đạt được những kết quả tốt trong những tháng đầu của năm 2018.

Trong lĩnh vực công nghiệp, huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo thực hiện các bước thủ tục có liên quan theo quy định để triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án như: Khu công nghiệp Chấn Hưng, cụm công nghiệp Đồng Sóc… Phối hợp Sở Công thương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng đối với Cụm công nghiệp Thổ Tang – Lũng Hòa. Các hoạt động khuyến công trên địa bàn tiếp tục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

Lĩnh vực xây dựng, ngay từ đầu năm 2018, UBND huyện đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm thúc đẩy hoạt động xây dựng, đồng thời thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đảm bảo theo kế hoạch và chất lượng công trình.

Trong quý I/2018 có 04 dự án đã hoàn thành như: QL2C đoạn Tam Phúc đi đê Trung ương, đường vào khu du lịch đầm Rưng, Nhà văn hóa thiếu nhi, Trung tâm hành chính công huyện; quyết toán 02 dự án hoàn thành như: Đường Chấn Hưng – Đồng Văn; tỉnh lộ 309 đi Yên Bình; phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 8 dự án như: Đường Phú Đa – Vĩnh Ninh, đường Lũng Hòa – Thổ Tang… Việc lắp đặt biển tên đường, tên phố tại các thị trấn trên địa bàn huyện được chỉ đạo triển khai thực hiện tốt.

Công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý giao thông tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong quý, UBND huyện đã trình và được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Du lịch sinh thái Đầm Rưng tại Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 05/3/2018; có văn bản đề nghị Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh: Phê duyêt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang, phát triển đô thị khu vực số 1, 2 thị trấn Thổ Tang; xem xét và chấp thuận chủ trương quy hoạch địa điểm các khu đất đấu giá tại các xã: Kim Xá, Phú Thịnh, Tam Phúc, Vĩnh Ninh, Bình Dương;…

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng – xây dựng hạ tầng đất dịch vụ trong quý I/2018 cũng đạt được những kết quả tốt, tiếp tục được tập trung chỉ đạo, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm.

Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường đang được chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu trước ngày 30/4/2018 sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư; Dự án tái định cư 13 hộ dân Ngã Tư Tân Tiến đang hoàn thiện hồ sơ để cưỡng chế thu hồi đất đối với những hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất bố trí tái định cư theo quy định; Dự án đường cụm kinh tế – xã hội Tân Tiến – Thổ Tang kéo dài, tại thị trấn Thổ Tang (còn 03 hộ hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng), tại địa phận xã Thượng Trưng (còn 05 hộ hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng); Dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng, UBND huyện đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh ứng tiền để chi trả cho các hộ dân.

Đối với cụm công nghiệp Đồng Sóc, đến nay đã quy chủ xong ngoài thực địa tại thị trấn Tứ Trưng; tại xã Vũ Di, Vân Xuân đã quy chủ xong trên hồ sơ. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trường THPT Nguyễn Thị Giang tại địa điểm mới còn 9 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chỉ đạo triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án năm 2018 như: Đường trục trung tâm huyện, đường Phú Đa – Vĩnh Ninh, đường Ngũ Kiên – Phú Đa…

Những kết quả đạt được trong thời gian đầu của năm 2018 cũng là tiền đề quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế của huyện Vĩnh Tường phát triển tốt trong năm 2018.

Trang Lê