img_7668 kientrucvui

Yên Dũng – Bắc Giang: Sở TN&MT đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác đất sét trái phép
Pin It