Áp dụng Định mức, đơn giá xây dựng công trình

 

Hình ảnh minh họa

Để tổ chức quản lý chi phí Xây dựng công trình theo đúng quy định pháp luật, Sở Xây dựng ban hành công văn số 205/SXD-KTXD  ngày 08/4/2016về việc áp dụng định mức xây dựng công trình; công văn số 632/SXD-KTXD  ngày 07/9/2016 về việc sử dụng đơn giá xây dựng công trình năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đề nghị các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu áp dụng