Bắc Giang phấn đấu hỗ trợ xây 300 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trước tết âm lịch 2018

Năm nay, tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ tỉnh Bắc Giang hướng vào các nội dung như: Tăng khả năng tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho hộ nghèo; đổi mới phương thức lao động, sản xuất kinh doanh, cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bac Giang phan dau ho tro xay 300 nha dai doan ket cho ho ngheo truoc tet am lich 2018 - Anh 1

Phấn đấu vận động được hơn 40 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 300 nhà đại đoàn kết và bàn giao cho hộ nghèo trước tết âm lịch năm 2018.

Để thực hiện tốt mục tiêu hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2-3%, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; nhân rộng mô hình giảm nghèo một cách có hiệu quả.

Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức dạy nghề gắn với tạo việc làm trong nước hoặc xuất khẩu lao động cho người nghèo…cùng chung sức ủng hộ những hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

TH