Báo giá lập hồ sơ cấp phép xây dựng

Với kinh nghiệm nhiều năm thiết kế và lập bản vẽ xin phép xây dựng. Hiểu rõ và nắm vững các quy định về thiết kế kiến trúc trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn Tp. Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Kiến trúc vui sẽ giúp bạn có một bản vẽ xin phép xây dựng theo đúng Quy hoạch của từng Quận, Huyện và tận dụng tối đa diện tích, số tầng xây dựng. Chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho bạn hiểu rõ những phần được phép xây dựng hay sửa chữa mà không vi phạm quy chế xây dựng.

Chi phí lập bản vẽ Hồ sơ xin cấp phép xây dựng :

Bản vẽ xin phép xây dựng 10.000 đ/m2
  • Dịch vụ xin phép xây dựng:

Nếu bạn không có thời gian, hãy sử dụng dịch vụ xin phép xây dựng của chúng tôi.

Chi phí đi xin phép xây dựng 3.000.000 đ/nhà

CHỦ ĐẦU TƯ VÀ ĐƠN VỊ THIẾT KẾ KẾT HỢP THEO QUY TRÌNH NHƯ SAU
I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:
1. Chủ đầu tư đến Phòng quản lý nhà đất trực thuộc UBND quận Sở tại xin Đơn xin phép xây dựng, sau đó khai đầy đủ thông tin liên quan đến vị trí mảnh đất cần xin giấy phép.
2. Chủ đầu tư chuẩn bị chuẩn bị giấy tờ pháp lý chứng minh Quyền sử dụng đất có công chứng nộp kèm hồ sơ xin phép xây dựng.
3. Chủ đầu tư mang Hồ sơ đi nộp tại Bàn làm việc 1 cửa thuộc Phòng quản lý nhà đất trực thuộc UBND Quận sở tại.
II. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ:
1. Thiết kế Hồ sơ xin phép xây dựng cho chủ đầu tư theo đúng hướng dẫn của Nghị định số 64/2012/NDCP bao gồm:
– Tổng mặt bằng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/200 hoặc tỷ lệ 1/500, kèm theo tọa độ vị trí công trình có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới.
– Mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt điển hình của công trình, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200.
– Mặt bằng, mặt cắt kết cấu móng, cột, dầm, sàn điển hình, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200.
– Sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200.
– Biện pháp thi công nhà xây xen tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200 nếu có.
– Biện pháp thi công chắn bụi bảo vệ môi trường tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200.
2. Cung cấp giấy tờ Pháp lý liên quan đến thủ tục Cấp Phép Xây Dựng của Đơn Vị Tư Vấn Thiết Kế bao gồm:
– Đăng ký kinh doanh có chức năng Tư vấn thiết kế công trình.
– Chứng chỉ hành nghề có công chứng được phép hoạt động trong lĩnh vực Thiết kế công trình.
3. Cam kết và Chịu trách nhiệm hoàn toàn với Chủ đầu tư:
– Hướng dẫn và Chịu trách nhiệm để Chủ đầu tư hoàn thành mọi thủ tục trong vòng 1 tháng, đã bao gồm cả thời gian chờ đợi kết quả.
– Hoàn thành hồ sơ xin phép xây dựng cho chủ đầu tư theo đúng các quy định hiện hành.
III. QUY ĐỊNH CƠ BẢN HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG
1. Đối với công trình cấp giấy phép xây dựng tạm thì quy mô tối đa 05 tầng, nhưng phải phù hợp với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Xây Dựng, các quy định về Kiến Trúc, cảnh quan đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Thiết Kế thể hiện phần Xây Dựng chính và phần Xây Dựng tạm thì phần Xây Dựng tạm có kết cấu tách biệt với kết cấu khối nhà chính.
2. Đối với công trình cải tạo sửa chữa hoặc điều chỉnh thiết kế thì phải thể hiện rõ phần hiện hữu công trình và phần xin cải tạo sửa chữa hoặc điều chỉnh Thiết Kế.
3. Đối với việc thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ:
– Nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích Xây Dựng sàn lớn hơn 250m2 hoặc từ 03 tầng trở lên hoặc nhà ở trong các khu ảnh hưởng đến di sản văn hóa, di tích lịch sử, thì việc Thiết Kế phải do tổ chức có đủ năng lực hoạt động Thiết Kế Xây Dựng thực hiện.
– Nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn quy mô quy định nêu trên thì cá nhân, hộ gia đình được tự tổ chức Thiết Kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch Xây Dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng Thiết Kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.
CHÚ Ý:

Trả lời