Đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh

(Xây dựng) – UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét thẩm định Đề án “Đề nghị công nhận TP Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh”, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, TP Bắc Ninh đã phát triển cơ bản hội đủ các tiêu chuẩn của đô thị loại I trực thuộc tỉnh, với tổng điểm các tiêu chí đạt hơn 92 điểm.

Trong đó, tiêu chí 1 về vị trí, chức năng, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt 19,50/20,00 điểm; tiêu chí 2 về quy mô dân số đạt 4,89/8,00 điểm; tiêu chí 3 về mật độ dân số đạt 5,01/6,00 điểm; tiêu chí 4 về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6,00/6,00 điểm và tiêu chí 5 về trình độ phát triển hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 57,43/60,00 điểm.