Đồng Cương ‘từ đất đi lên’

Chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM) thực hiện tại Đồng Cương được đánh giá là phù hợp với thực tế khách quan, hợp lòng dân, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, chung sức, chung lòng triển khai, đưa nông thôn nơi đây phát triển theo chiều sâu…

Nhà văn hóa của xã Đồng Cương

Là xã thuần nông của huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), có thể nói Đồng Cương là một xã “từ đất đi lên”. Cuộc sống của nhân dân từ bấp bênh, nay thu nhập ổn định. Trong phong trào thi đua xây dựng NTM, ngoài 1 tiêu chí không nằm trong quy hoạch phát triển, thì Đồng Cương không chỉ giữ vững 18/18 tiêu chí, mà đang củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn…

Mục tiêu của Đồng Cương hiện nay rất cụ thể. Đó là duy trì và nâng cao chất lượng 18/18 tiêu chí. Các tiêu chí giữ vững là: Quy hoạch, thủy lợi, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Các tiêu chí cần nâng cao, có 15 tiêu chí, trong đó có các tiêu chí: Giao thông, điện, trường học, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, lao động có việc làm, …

Tiêu chí giao thông, Đồng Cương vạch ra kế hoạch chi tiết cho từng năm để thực hiện. Năm 2018, xây dựng đường giao thông nông thôn thôn Vật Cách dài 0,5 km, của thôn Chi Chỉ dài 0,5 km, của thôn Dịch Đồng dài 0,5 km. Cả 3 thôn đều được huy động số vốn là 650 triệu đồng/thôn, bằng 100% ngân sách xã. Năm 2019, dự kiến xây dựng đường giao thông nông thôn thôn Cổ Tích, dài 0,5 km, huy động 650 triệu đồng từ 100% tiền ngân sách xã…

Với tiêu chí trường học, Đồng Cương đặt ra kế hoạch thực hiện từ năm 2018 đến 2020. Cụ thể 2018, xây mới lớp học 2 tầng 8 phòng học trường Mầm non Đồng Cương, số vốn 7,5 tỷ đồng. Xây dựng nhà điều hành trường Mầm non Đồng Cương, số vốn 3 tỷ đồng. Xây dựng nhà luyện tập thể chất trường THCS Đồng Cương, số vốn 4 tỷ đồng. Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Đồng Cương, số vốn 1,5 tỷ đồng.

Tất cả các hạng mục trên, đều huy động 100% vốn ngân sách xã. Năm 2019, dự kiến xây mới nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học trường tiểu học Đồng Cương với tổng vốn 8,8 tỷ đồng, bằng 100% vốn ngân sách xã. Năm 2020, xây mới nhà điều hành trường THCS Đồng Cương, với tổng số vốn 3 tỷ đồng, cũng dùng 100% vốn ngân sách xã.

Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, Đồng Cương cũng vạch kế hoạch, như năm 2018 xây mới Nhà văn hóa thôn Chi Chỉ, vốn 3 tỷ đồng. Mua sắm thiết bị Trung tâm văn hóa xã, vốn 2 tỷ đồng. Năm 2019, dự kiến xây mới Nhà văn hóa thôn Vật Cách, vốn 3 tỷ đồng. Năm 2020, dự kiến xây mới Nhà văn hóa thôn Phú Cường, vốn 3 tỷ đồng, … tất cả đều từ 100% vốn ngân sách xã.

Nhờ sự cố gắng từ “nội lực” mà đời sống nhân dân nâng lên vững chắc, từng bước, năm sau cao hơn năm trước. Thu nhập bình quân của Đồng Cương năm 2017 là 38,8 triệu đồng/người/năm, sang năm 2018 đạt mức 42,5 triệu đồng, năm 2019 dự kiến đạt mức 47,1 triệu đồng và năm 2020 dự kiến đạt mức 52,8 triệu đồng. Đây là mức bình quân thu nhập cao, so với các xã khác trong huyện.