Tìm nhà thầu cải tạo công trình chống ngập lụt tại Vĩnh Phúc

(BĐT) – Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc đang mời gọi nhà thầu thực hiện Gói thầu CW02 Cải tạo, nâng cấp lưu vực C, Xây dựng 02 điều tiết Cầu Tôn, Cầu Sắt; nạo vét 04 sông (Bá Hanh, Cầu Bòn, sông Nối, sông Tranh) và xây dựng bãi bùn Đồng Mong.

Ảnh minh họa: Internet

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu là trước ngày 12/7/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Đây là gói thầu thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh Vĩnh Phúc, do đó việc lựa chọn nhà thầu sẽ tuân thủ theo quy định của nhà tài trợ.

Theo yêu cầu, nhà thầu tham dự phải có kinh nghiệm thi công ít nhất một hợp đồng về thi công xây dựng công trình cống điều tiết hoặc trạm bơm tưới tiêu, trong đó giá trị tham gia của nhà thầu ít nhất là 66 tỷ đồng; có ít nhất một hợp đồng về thi công xây dựng công trình đào nạo vét kênh hoặc sông hoặc hồ đầm, trong đó giá trị tham gia của nhà thầu ít nhất là 88 tỷ đồng; ít nhất một hợp đồng về thi công xây dựng kè sông/hồ/kênh, trong đó giá trị tham gia của nhà thầu ít nhất là 14 tỷ đồng. Doanh thu xây lắp bình quân hàng năm trong 3 năm vừa qua (2015, 2016, 2017) không nhỏ hơn 370 tỷ đồng và có dòng tín dụng tối thiểu 60 tỷ đồng.

Lê Xuân