(download)_ Nhà ống 3×16 full bản vẽ 4 tầng

(download)_ Nhà ống 3×16 full bản vẽ 4 tầng

Hồ sơ xin phép + Phối cảnh + Kiến Trúc + Kết Cấu + Điện + Nước

Link tải về: http://www.mediafire.com/download/9c17bwqnwndl155

Chú ý: Mật khẩu (pass) sử dụng cho tất cả các file: kientrucvui

pc copy

Trả lời