(Download)_ Nhà ống 4×12 full bản vẽ 3 tầng

(Download)_ Nhà ống 4×12 full bản vẽ 3 tầng

Hồ sơ xin phép + Phối cảnh + Kiến Trúc + Kết Cấu + Điện + Nước

Link tải về: http://www.mediafire.com/download/dyady9sf3y21fqr

Chú ý: Mật khẩu (pass) sử dụng cho tất cả các file: kientrucvui

1

Trả lời