Giới thiệu về nhà tự động hóa (Home automation)

Kiến trúc Vui xin giới thiệu và Nhà tự động hóa (Home automation).

Nhà tự động hóa (Home automation) là gì?

Đó là ngôi nhà mà tất cả các thiết bị sẽ được nối mạng với nhau để có thể điều khiển liền mạch ở bất kỳ nơi đâu.

Với nhà tự động, bạn ra lệnh như thế nào một thiết bị phải phản ứng như vậy, khi cần ra lệnh, và tại sao nó phải phản ứng. Vì Bạn sẽ thiết lập lịch trình và phần còn lại là tự động và dựa trên sở thích cá nhân của bạn do đó cung cấp sự tiện lợi, kiểm soát, tiết kiệm tiền, và một ngôi nhà thông minh.

Nhà tự động hóa có thể cảnh báo bạn về các sự việc mà bạn có thể muốn biết hoặc phải biết trong khi bạn đang đi nghỉ, đi làm như: rò rỉ nước và tiếp cận bất ngờ đến nhà bạn, hoặc bất kỳ phần nào của nó. Bất cứ lúc nào, bạn có thể lấy iPhone của bạn, thiết bị Android hoặc điều khiển từ xa khác và thay đổi các thiết lập trong ngôi nhà của bạn như mong muốn.

Trong vài thập kỷ qua, nhiều công ty đã bước vào lĩnh vực tự động hóa nhà

Trả lời