Kinh Môn tăng tốc cải tạo đô thị

Kinh Môn phấn đấu muộn nhất trong tháng 11.2017 phải hoàn thành các công trình, dự án, bảo đảm mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Dự án cải tạo vỉa hè đường 389 và đường vào khu hành chính huyện Kinh Môn đang trong giai đoạn
hoàn thiện những công đoạn cuối cùng

Ngay từ đầu năm 2017, huyện Kinh Môn đã tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành nhiều công trình, hạng mục quan trọng phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và những tiêu chí còn thiếu của thị xã.

Bà Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn cho biết huyện ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình, dự án hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM. Số lượng công trình, dự án nhiều, cần nguồn vốn lớn. Vì vậy, ngoài ngân sách hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai nhiều giải pháp tăng thu ngân sách, tích cực huy động nguồn lực từ nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn để hoàn thiện nhiều công trình, dự án trọng điểm.

Ông Lãnh Duy Tiến, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kinh Môn cho biết năm 2017 huyện tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng mới 13 công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, văn hóa, giáo dục và quy hoạch phân khu đô thị. Trong đó, nhiều công trình trọng điểm, có nguồn vốn đầu tư lớn, tác động đến việc hoàn thành các tiêu chí của huyện NTM và thị xã tương lai như quảng trường Trung tâm Văn hóa huyện; cải tạo vỉa hè đường 389 và đường vào khu hành chính huyện; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường huyện; lắp hệ thống điện chiếu sáng các di tích…

Đến giữa tháng 8, công trình cải tạo quảng trường Trung tâm Văn hóa huyện Kinh Môn đã hoàn thành một trong những phần việc quan trọng nhất là san nền, lát đá sân và xây dựng các chòi nghỉ. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 13,2 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư trích từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn hỗ trợ khác. “UBND huyện đã chuẩn bị đủ nguồn vốn cho công trình này, bảo đảm khối lượng thực hiện đến đâu nhà thầu sẽ được thanh toán đến đó. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 9 để huyện tổ chức các sự kiện lớn”, ông Tiến cho biết thêm.

Hiện nay, dự án cải tạo vỉa hè đường 389 và đường vào khu hành chính huyện Kinh Môn cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Công trình gồm các hạng mục cải tạo, nâng cấp mặt đường, vỉa hè, hệ thống cây xanh, rãnh thoát nước… Công trình góp phần cải tạo, nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu của thị xã Kinh Môn trong tương lai. Tổng mức đầu tư của công trình gần 6,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn hỗ trợ khác. Hiện tại, nguồn vốn cho công trình đã được bố trí đầy đủ. Dự kiến, công trình này cũng sẽ hoàn thành trong tháng 9, kịp cho các hoạt động chào mừng Kinh Môn trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh.

Công trình cải tạo quảng trường Trung tâm Văn hóa huyện Kinh Môn góp phần thay đổi bộ mặt đô thị Kinh Môn

Theo đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kinh Môn, tổng mức đầu tư các công trình, dự án của huyện lên tới 116 tỷ đồng. Ngoài kinh phí hỗ trợ từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh khoảng 54 tỷ đồng, nguồn vốn còn lại được bố trí từ ngân sách huyện thông qua đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất, phí môi trường trong khai thác khoáng sản, tiền công đức tại các di tích và nguồn xã hội hóa. “Về cơ bản, huyện đã bố trí đầy đủ nguồn vốn cho các công trình, dự án của năm 2017. Đến giữa tháng 8, tỷ lệ giải ngân của năm 2017 đã đạt trên 60%. Công trình, dự án hoàn thành đến đâu huyện bố trí nguồn vốn đến đó, bảo đảm không để xảy ra tình trạng nợ xây dựng cơ bản. Phấn đấu năm 2017, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện đạt 100% kế hoạch”, ông Tiến cho biết thêm.

Thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan tích cực giám sát, đôn đốc, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu muộn nhất trong tháng 11.2017 phải hoàn thành các công trình, dự án, bảo đảm mục tiêu, kế hoạch đề ra.

                                        VỊ THỦY