Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên Nghĩa trang An Phúc Viên, xã Cương Sơn và Nghĩa Phương, huyện Lục Nam

Ngày 25/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản số 156/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên Nghĩa trang An Phúc Viên, xã Cương Sơn và nghĩa Phương huyện Lục Nam tỷ lệ 1/500.
 Các nội dung Quyết định số 156/QĐ-UBND có thể xem tại đây hoặc tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch- Kế hoạch\Quy hoạch khác trên trang thông tin điện tử của Sở
Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.
Theo: Văn phòng Sở