Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Ngày 03/08/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

 

 

Theo Quyết định số 1342/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã  phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang .

Theo đó, đồ án đã điều chỉnh lô đất ký hiệu TDC1,2,3; X1,2,3,4. CC1 có tổng diện tích 7,56 ha từ quy hoạch đất ở tái định cư, đất cây xanh, lâm nghiệp thành quy hoạch đất công cộng để xây dunwgj trạm dừng nghỉ ký hiệu CC5 diện tích khoảng 19.247m2; xây dựng chợ ký hiệu CC1 diện tích khoảng 15.619m2; và đất công cộng ký hiệu CC6 diện tích khoảng 10.605m2. Các nội dung khác thực hiện theo quy hoạch đã thẩm định và các văn bản có liên quan.

 

Các nội dung Quyết định số 1342/QĐ-UBND có thể xem tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch-Kế hoạch\Quy hoạch chi tiết trên Trang thông tin điện tử của Sở

 

Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.
Theo: Văn phòng Sở