Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông Bắc TPBG

Ngày 28/06/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông Bắc Thành phố Bắc Giang.

 

 

Theo Quyết định số 1094/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã  phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông Bắc Thành phố Bắc Giang với quy mô khoảng 91,2 ha; dân số 10.000 người, là khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại, mang đến không gian cộng đồng xanh phục vụ nhu cầu của nhân dân thành phố Bắc Giang.

Thời gian lập quy hoạch không quá 06 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

Các nội dung Quyết định số 1094/QĐ-UBND có thể xem tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch-Kế hoạch\Quy hoạch chi tiết trên Trang thông tin điện tử của Sở

 

Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.
Theo: Văn phòng Sở