Sở Xây dựng cấp phép cho 100/2.514 công trình

Thực hiện đẩy mạnh phân cấp trong cấp phép xây dựng, năm 2017, Sở Xây dựng Bắc Giang thực hiện cấp phép cho 100 công trình trong tổng số 2.514 công trình được cấp phép xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Bám sát thực tiễn

Theo ông Nguyễn Việt Phong – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang, thực hiện theo phân cấp, năm 2017 Sở Xây dựng cấp giấy phép cho 100 công trình, các huyện, thành phố cấp giấy phép cho 2.414 công trình. Có 923 công trình được miễn giấy phép xây dựng.
Sở Xây dựng đã xử lý vi phạm xây dựng sai giấy phép xây dựng 106 trường hợp, xây dựng không giấy phép 41 trường hợp, trong đó phạt hành chính 24 trường hợp, cưỡng chế phá dỡ 4 trường hợp.
So với năm 2016, tổng số các công trình được cấp phép xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh không có sự khác biệt lớn, tuy nhiên, số lượng các công trình do Sở Xây dựng cấp phép chỉ bằng một nửa, các công trình bị xử lý vi phạm sai giấy phép xây dựng và không có giấy phép xây dựng giảm.
Đạt được kết quả trên, Sở Xây dựng Bắc Giang phải chủ động bám sát thực tế và sâu sát trong công tác quản lý Nhà nước. Năm 2017, tiếp tục thực hiện triển khai Luật Xây dựng 2014 và các nghị định, thông tư hướng dẫn, Sở Xây dựng Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các chính sách nhằm nâng cao chất lượng công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, điều chỉnh công tác quản lý quy hoạch, sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý đầu tư xây dựng, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn xác nhận hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng để lập thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất…
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người và công trình trong mùa mưa bão năm 2017, kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng VLXD đưa vào công trình xây dựng tăng cường công tác cấp phép xây dựng và trật tự xây dựng tại các dự án khu đô thị, khu dân cư mới, tăng cường công tác PCCC trong đầu tư xây dựng công trình.

Chống thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước

Công tác thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cũng được Sở Xây dựng Bắc Giang chú trọng triển khai.
Năm đầu thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo phương thức mới, Sở Xây dựng Bắc Giang đã cấp tổng số 125 chứng chỉ cho cá nhân, 34 chứng chỉ cho tổ chức, trong đó cấp chứng chỉ hạng II cho 10 tổ chức, chứng chỉ hạng III cho 24 tổ chức, cấp 02 giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài.
Sở Xây dựng đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và Quy chế sát hạch phục vụ xét cấp chứng chỉ hành nghề, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện xin cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo đúng quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.
Đặc biệt, công tác thẩm định dự án, thiết kế xây dựng đang góp phần chống thất thoát, lãng phí cho các chủ đầu tư. Trong tổng số 27 hồ sơ dự án vốn ngân sách Nhà nước đã thẩm định, mặc dù có tới 22 dự án phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung, nhưng nhờ đó mà giảm được hơn 0,8% tổng mức đầu tư, tương đương giảm gần 20,5 tỷ đồng, trong đó riêng công tác thẩm định của Sở Xây dựng đã giảm được gần 16,5 tỷ đồng.
Trong tổng số 184 hồ sơ thiết kế xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đã thẩm định có 173 hồ sơ phải sửa đổi, giá trị dự toán xây dựng công trình sau thẩm định giảm tới 6,2%, tương đương giảm hơn 145 tỷ đồng, trong đó riêng công tác thẩm định của Sở Xây dựng đã giảm được hơn 114,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, công tác thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình sử dụng nguồn vốn khác cũng đạt được kết quả tốt. Trong tổng số 86 hồ sơ thẩm định thì cả 86 hồ sơ phải sửa đổi, làm giảm hơn 11% giá trị dự toán xây dựng công trình, tương đương giảm hơn 265 tỷ đồng, trong đó riêng công tác thẩm định của Sở Xây dựng đã giảm được gần 250 tỷ đồng.
Nói về những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian gần đây, Sở Xây dựng Bắc Giang cho rằng, bộ thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng được công bố chuẩn hóa không yêu cầu thành phần hồ sơ về báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, do đó dẫn đến sự không thống nhất trong quá trình tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng.
Vì vậy, Sở Xây dựng Bắc Giang kiến nghị Bộ Xây dựng bổ sung thành phần hồ sơ về báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án trong thủ tục hành chính cấp giấy phép xây dựng.