Sở Xây dựng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội

Ngày 14/7/2017, Sở Xây dựng tổ chức đánh giá tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo.

Hiện nay, toàn tỉnh có 45 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích hơn 110 ha, khi hoàn thành dự kiến cung cấp cho thị trường khoảng hơn 3,147 triệu m2 sàn. Trong đó, nhà ở cho người thu nhập thấp có 22 dự án (2 dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, 11 dự án đang đầu tư xây dựng) với tổng diện tích 36,2 ha, khi hoàn thành cung cấp khoảng hơn 1,382 triệu m2 sàn, cung cấp gần 15.000 căn hộ; nhà ở công nhân có 23 dự án (2 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, 7 dự án đang đầu tư xây dựng) với diện tích gần 74 ha tương ứng hơn 1,876 triệu m2 sàn, cung cấp chỗ ở cho hơn 150.000 công nhân.

Các đại biểu phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội: Văn bản quy phạm pháp luật thay đổi liên tục; cung cấp các dịch vụ điện, nước; tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; giải phóng mặt bằng; đấu nối hạ tầng xung quanh dự án; chuyển quyền sử dụng đất…

Để phát triển hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, ngành chức năng đề xuất một số giải pháp về quy hoạch và đất đai; phát triển hạ tầng đô thị; vốn và công nghệ xây dựng. Kiến nghị UBND tỉnh, có chuyên đề về phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân; đầu tư hạ tầng xung quanh các KCN tập trung; chỉ đạo các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác bồi thường, GPMB; chỉ đạo ngành chức năng thu hồi các dự án sau 3 năm chưa triển khai để giao nhà đầu tư khác thực hiện…

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường đánh giá cao sự chủ động của Sở Xây dựng và nỗ lực của các nhà đầu tư khi tham gia vào chủ trương phát triển nhà ở xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, tồn tại lớn nhất là tiến độ thực hiện các dự án còn chậm; một số dự án chỉ mới chú trọng triển khai nhà ở thương mại… Tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp trong phạm vi cho phép của pháp luật và yêu cầu các chủ đầu tư chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ dự án theo cam kết. Thời gian tới, yêu cầu các dự án còn thiếu thủ tục phải bổ sung hoàn chỉnh trước ngày 15 – 8; chủ đầu tư phải lập giá bán căn hộ trình Sở Xây dựng thẩm định, bán đúng đối tượng, doanh nghiệp vi phạm sẽ đình chỉ hoạt động và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; lập cam kết tiến độ thực hiện dự án trình Sở Xây dựng vào cuối tháng 7 – 2017 và báo cáo tỉnh vào ngày 1 – 8; các sở, ngành rà soát, bổ sung các dịch vụ, tiện ích tại các dự án nhà ở và báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào ngày 15 – 8; tăng cường quản lý quản lý chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công; khi đưa công trình vào sử dụng bảo đảm mỹ quan đô thị.
Đối với những vướng mắc của các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương cấp huyện hỗ trợ cùng tháo gỡ, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo tỉnh có hướng xử lý kịp thời.