Nhà siêu mỏng – tồn tại hay không tồn tại?

Những cái gọi là “ nhà” được dựng lên vội vã trên các mẩu đất đầu thừa, đuôi thẹo có diện tích chỉ mười lăm mét vuông, thậm chí chỉ ba, bốn mét vuông, nằm ngoài phạm vi phải giải phóng mặt bằng?! Nhà...