Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Duy trì và nâng cao tiêu chí nông thôn mới

(Xây dựng) – Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với nhiều tiêu chí đòi hỏi mức đạt chuẩn cao hơn so với giai đoạn 2011 – 2015 vì vậy, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã “rớt” chuẩn NTM.

Đường giao thông tại Yên Lạc được bê tông hóa tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở và sự chung tay góp sức của nhân dân, năm 2015, huyện Yên Lạc đã trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là sự khẳng định quyết tâm và là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, tạo động lực để huyện giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, góp phần xây dựng Yên Lạc phát triển bền vững.

Hiện nay, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã có 16/16 xã đạt chuẩn NTM. Có xã như Liên Châu về đích từ 2013. Đây cũng là huyện đầu tiên của tỉnh có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Thực hiện xây dựng NTM theo kế hoạch, huyện chỉ đạo các xã giữ vững và nâng cao chất lượng xã NTM theo bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM giai đoạn 2017 – 2020. Riêng 3 xã Yên Đồng, Liên Châu, Nguyệt Đức đảm bảo đạt chuẩn 19 tiêu chí năm 2018. Xây dựng kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng huyện NTM giai đoạn 2018 – 2020. Chỉ đạo các xã trên địa bàn huy động nguồn lực, vận động nhân dân thực hiện giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã chỉ đạo, huy động nguồn lực thực hiện các nội dung tiêu chí NTM theo kế hoạch được giao, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Trong các nhiệm vụ chủ yếu năm 2018, huyện Yên Lạc đã triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của Nhà nước. Triển khai thực hiện thí điểm dồn thửa đổi ruộng tại một số xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng mô hình thí điểm sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, diện tích 3ha tại xã Hồng Phương. Dự án phát triển sản xuất bền vững theo mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo 3 xã Yên Đồng, Liên Châu, Nguyệt Đức thực hiện đạt chuẩn bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2017 – 2020 trong năm 2018.

Các xã đã có những bước đi khác nhau. Xã Liên Châu, một trong những xã cán đích NTM sớm nhất, đã phát triển hiệu quả việc trồng và tiêu thụ chuối tiêu hồng, giữ vững vùng thâm canh từ năm 2012 đến nay. Xã cũng đã hình thành cánh đồng mẫu lớn, đạt năng suất cao. Xã Yên Đồng tập trung vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thâm canh cây trồng và luân canh, nâng hệ số sử dụng đất lên 2,3 vòng/năm. Đồng Văn được xếp vào xã nghèo nhất huyện, nay đổi thay từng ngày. 100% đường liên xã, liên thôn, đường xóm, ngõ được lát gạch, bê tông hóa…

Trong chương trình xây dựng NTM, toàn huyện đã huy động gần 4.000 tỷ đồng cho chương trình, trong đó 1.200 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, 96 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và 2.700 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Nhân dân trong huyện hiến 63.000m2 đất, gần 9.000 ngày công xây dựng NTM.

Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trên địa bàn, trong thời gian tới huyện Yên Lạc cần tập trung chỉ đạo các xã NTM đầu tư duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được, ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí về phát triển sản xuất, phát triển và bảo vệ môi trường nông thôn; đầu tư hoàn thiện, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, chú trọng đến tái cơ cấu nông nghiệp để phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người nông dân.

Trang Lê