Xin ý kiến về phương án thiết kế mẫu các công trình hạ tầng nông thôn

Sở Xây dựng đã tổ chức rà soát, tổng hợp, hoàn thành công tác biên soạn bộ hồ sơ thiết kế mẫu cho các công trình hạ tầng nông thôn

Ảnh minh họa

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2436/UBND-KTTH ngày 26/7/2017, Sở Xây dựng đã tổ chức rà soát, tổng hợp, hoàn thành công tác biên soạn bộ hồ sơ thiết kế mẫu cho các công trình hạ tầng nông thôn, gồm các công trình: Trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa thôn; trạm y tế; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với một số nội dung như sau:

I. Trụ sở UBND cấp xã

1. Khu đất xây dựng có diện tích 4.000 m2; tổng dự toán phần hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ: Khoảng 3 tỷ đồng (chưa tính kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng); trên khu đất bố trí các công trình: Trụ sở làm việc, nhà văn hóa xã, các hạng mục phụ trợ, trụ sở công an – quân sự xã (theo dự án riêng).

2. Nhà làm việc UBND cấp xã (tải file kèm thèo đường link)

2.1. Mẫu 1: Công trình cao 3 tầng, diện tích xây dựng 450 m2; tổng diện tích sàn xây dựng 1.350 m2; tổng dự toán: 10.260.000.000 đồng;

2.2. Mẫu 2: Công trình cao 3 tầng, diện tích xây dựng 320 m2; tổng diện  tích sàn xây dựng 960 m2; tổng dự toán: 7.296.000.000 đồng;

2.3. Mẫu 3: Công trình cao 3 tầng, diện tích xây dựng 310 m2; tổng diện  tích sàn xây dựng 930 m2; tổng dự toán: 7.068.000.000 đồng;

2.4. Mẫu 4: Công trình cao 3 tầng, diện tích xây dựng 305 m2; tổng diện  tích sàn xây dựng 915 m2; tổng dự toán: 6.954.000.000 đồng.

2.5. Mẫu 5: Công trình cao 3 tầng, diện tích xây dựng 420 m2; tổng diện  tích sàn xây dựng 1.320 m2; tổng dự toán: 10.032.000.000 đồng.

3. Nhà văn hóa xã:

3.1. Mẫu 1: Diện tích xây dựng 595 m2; tổng dự toán: 4.522.000.000 đồng;

3.2. Mẫu 2: Diện tích xây dựng 610 m2; tổng dự toán: 4.636.000.000 đồng;

3.3. Mẫu 3: Diện tích xây dựng 650 m2; tổng dự toán: 4.940.000.000 đồng.

II. Nhà văn hóa thôn

1. Khu đất xây dựng có diện tích tối thiểu 2.000 m2; tổng dự toán phần hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ: Khoảng 1,5 tỷ đồng (chưa tính kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng), trên khu đất bố trí thêm các công trình thể thao ngoài trời như sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông…

2. Nhà văn hóa có hội trường 300 chỗ (áp dụng cho thôn loại 1)

2.1. Mẫu 1: Diện tích xây dựng 550 m2; tổng dự toán: 4.180.000.000 đồng;

2.2. Mẫu 2: Diện tích xây dựng 560 m2; tổng dự toán: 4.250.000.000 đồng;

2.3. Mẫu 3: Diện tích xây dựng 580 m2; tổng dự toán: 4.408.000.000 đồng.

3. Nhà văn hóa có hội trường 250 chỗ (áp dụng cho thôn loại 2)

3.1. Mẫu 1: Diện tích xây dựng 480 m2; tổng dự toán: 3.648.000.000 đồng;

3.2. Mẫu 2: Diện tích xây dựng 490 m2; tổng dự toán: 3.724.000.000 đồng;

4. Nhà văn hóa có hội trường 200 chỗ (áp dụng cho thôn loại 2)

4.1. Mẫu 1: Diện tích xây dựng 400 m2; tổng dự toán: 3.040.000.000 đồng;

4.2. Mẫu 2: Diện tích xây dựng 415 m2; tổng dự toán: 3.154.000.000 đồng;

5. Nhà văn hóa có hội trường 150 chỗ (áp dụng cho thôn loại 3)

5.1. Mẫu 1: Diện tích xây dựng 300 m2; tổng dự toán: 2.280.000.000 đồng;

5.2. Mẫu 2: Diện tích xây dựng 310 m2; tổng dự toán: 2.356.000.000 đồng;

5.3. Mẫu 3: Diện tích xây dựng 330 m2; tổng dự toán: 2.508.000.000 đồng.

III. Trạm y tế cấp xã

1. Trạm y tế mẫu 1: Công trình cao 2 tầng, diện tích xây dựng 240m2; diện tích xây dựng 480 m2; tổng dự toán: 3.360.000.000 đồng.

2. Trạm y tế mẫu 2: Công trình cao 2 tầng, diện tích xây dựng 250m2; diện tích xây dựng 500 m2; tổng dự toán: 3.400.000.000 đồng.

IV. Trường mầm non

1. Khu đất xây dựng tối thiểu 5.000 m2, đồng thời đảm bảo tuân thủ diện tích tối thiểu 12m2/trẻ; tổng dự toán phần hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ: Khoảng 4,0 tỷ đồng (chưa tính kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng).

2. Mẫu trường mầm non 6 nhóm lớp, kết hợp nhà hiệu bộ: Công trình cao 2 tầng, diện tích xây dựng 760 m2;  tổng diện  tích sàn xây dựng 1.500 m2; tổng dự toán: 7.800.000.000 đồng.

3. Mẫu trường mầm non 8 nhóm lớp, kết hợp nhà hiệu bộ: Công trình cao 2 tầng, diện tích xây dựng 1.200 m2;  tổng diện  tích sàn xây dựng 2.370 m2; tổng dự toán: 12.320.000.000 đồng.

4. Mẫu trường mầm non 10 nhóm lớp, kết hợp nhà hiệu bộ: Công trình cao 2 tầng, diện tích xây dựng 1.580 m2;  tổng diện  tích sàn xây dựng 2.970 m2; tổng dự toán: 15.444.000.000 đồng.

5. Mẫu trường mầm non 12 nhóm lớp, kết hợp nhà hiệu bộ: Công trình cao 2 tầng, diện tích xây dựng 1.700 m2;  tổng diện  tích sàn xây dựng 3.100 m2; tổng dự toán: 16.120.000.000 đồng.

6. Mẫu trường mầm non 15 nhóm lớp, kết hợp nhà hiệu bộ: Công trình cao 2 tầng, diện tích xây dựng 1.850 m2;  tổng diện  tích sàn xây dựng 3.420 m2; tổng dự toán: 17.784.000 đồng.

V. Trường tiểu học

1. Khu đất xây dựng có diện tích tối thiểu 8.000 m2, đồng thời đảm bảo tuân thủ diện tích tối thiểu 10m2/học sinh; tổng dự toán phần hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ: Khoảng 10,0 tỷ đồng (chưa tính kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng).

2. Nhà hiệu bộ

2.1. Mẫu 1: Công trình cao 2 tầng, diện tích xây dựng 220 m2;  tổng diện  tích sàn xây dựng 450 m2; tổng dự toán: 2.340.000.000 đồng.

2.2. Mẫu 2: Công trình cao 2 tầng, diện tích xây dựng 240 m2;  tổng diện  tích sàn xây dựng 500 m2; tổng dự toán: 2.600.000.000 đồng.

3. Nhà lớp học

3.1. Nhà lớp học quy mô 12 lớp: Công trình cao 2 tầng, diện tích xây dựng 540m2;  tổng diện  tích sàn xây dựng 1.100 m2; tổng dự toán: 5.720.000.000 đồng;

3.2. Nhà lớp học quy mô 15 lớp: Công trình cao 3 tầng, diện tích xây dựng 550m2;  tổng diện  tích sàn xây dựng 1.400m2; tổng dự toán: 8.840.000.000 đồng;

3.3. Nhà lớp học quy mô 18 lớp: Công trình cao 3 tầng, diện tích xây dựng 850m2; tổng diện tích sàn xây dựng 1.700m2; tổng dự toán: 7.280.000.000 đồng;

VI. Trường trung học cơ sở

1. Khu đất xây dựng có diện tích tối thiểu 10.000m2, đồng thời đảm bảo tuân thủ diện tích tối thiểu 10m2/học sinh; tổng dự toán phần hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ: Khoảng 10,0 tỷ đồng (chưa tính kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng).

 

2. Nhà hiệu bộ

2.1. Mẫu 1: Công trình cao 2 tầng, diện tích xây dựng 260m2;  tổng diện  tích sàn xây dựng 530m2; tổng dự toán: 2.340.000.000 đồng.

2.2. Mẫu 2: Công trình cao 2 tầng, diện tích xây dựng 265m2;  tổng diện  tích sàn xây dựng 540m2; tổng dự toán: 2.808.000.000 đồng.

3. Nhà lớp học

3.1. Nhà lớp học quy mô 12 lớp: Công trình cao 3 tầng, diện tích xây dựng 580m2; tổng diện  tích sàn xây dựng 1.700m2; tổng dự toán: 8.840.000.000 đồng.

3.2. Nhà lớp học quy mô 18 lớp: Công trình cao 3 tầng, diện tích xây dựng 680m2; tổng diện  tích sàn xây dựng 2.100m2; tổng dự toán: 10.920.000.000 đồng.

3.3. Nhà lớp học quy mô 21 lớp: Công trình cao 3 tầng, diện tích xây dựng 850m2; tổng diện  tích sàn xây dựng 2.500m2; tổng dự toán: 13.000.000.000 đồng.

3.4. Trường quy mô 24 lớp: Công trình gồm 2 khối nhà cao 4 tầng, diện tích xây dựng 760m2; tổng diện  tích sàn xây dựng 3.000m2; tổng dự toán: 15.600.000.000 đồng.

(Mẫu thiết kế của các công trình hạ tầng nông thôn trên được đăng tải tại địa chỉ http://sxd.bacninh.gov.vn).

Để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công bố, làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào bộ thiết kế mẫu, gửi ý kiến góp ý về Sở Xây dựng trước ngày 10/9/2017