Chính quyền Lạng Sơn cần hỗ trợ doanh nghiệp

Mặc dù các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhưng chúng tôi vẫn phải đối diện với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đền bù, giải phóng mặt bằng.

Cụ thể như trường hợp của doanh nghiệp của chúng tôi. Năm 2003, chúng tôi được cấp phép mỏ quặng Bô xít Ma Mèo với tổng diện tích hai khu khoảng hơn 10 ha. Năm 2008, doanh nghiệp bắt đầu triển khai xây dựng nhà máy và khai thác tại khu Tà Lài trước. Khu Ma Mèo mấy năm nay chúng tôi vẫn chưa đàm phán, thỏa thuận được với người dân để làm thủ tục giải phóng được mặt bằng, mặc dù chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng vào cuộc.

Hiện nay, mỏ quặng khu Tà Lài của doanh nghiệp chúng tôi đang khai thác cũng dần cạn kiệt. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa bằng những hành động cụ thể để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi sớm hoàn tất thủ tục xin thuê đất, giải phóng mặt bằng, lập phương án trình các Bộ, ngành phê duyệt…