Dịch vụ lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép Xây dựng giá rẻ nhất Bắc Ninh

Dịch vụ lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép Xây dựng giá rẻ nhất tỉnh Bắc Ninh

Với kinh nghiệm nhiều năm thiết kế và lập bản vẽ xin phép xây dựng. Hiểu rõ và nắm vững các quy định về thiết kế kiến trúc trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh:

Thành phố Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Huyện Gia Bình, Huyện Lương Tài, Huyện Quế Võ, Huyện Thuận Thành, Huyện Tiên Du, Huyện Yên Phong

Kiến trúc vui sẽ giúp bạn có một bản vẽ xin phép xây dựng theo đúng Quy hoạch của Thành phố, Huyện và tận dụng tối đa diện tích, số tầng xây dựng. Chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho bạn hiểu rõ những phần được phép xây dựng hay sửa chữa mà không vi phạm quy chế xây dựng. Với Dịch vụ lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép Xây dựng giá rẻ nhất tỉnh Bắc Ninh.

Chi phí Dịch vụ lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép Xây dựng giá rẻ nhất tỉnh Bắc Ninh:

Bản vẽ xin phép xây dựng 10.000 đ/m2

Nếu bạn không có thời gian, hãy sử dụng dịch vụ xin phép xây dựng của chúng tôi.

Chi phí đi xin phép xây dựng 3.000.000 đ/nhà

CHÚ Ý:

Trả lời