Quy hoạch Bắc Ninh thành đô thị hiện đại

Theo đó, Bắc Ninh tiến tới trở thành một trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật, một đô thị phát triển nổi trội về văn hoá. Tháng 2-2012, Sở Xây dựng Bắc Ninh tổ chức ký kết hợp đồng tư vấn lập đồ án q...

Bắc Ninh: Phát triển ở hai bên sông Đuống

Đúng như kỳ vọng, tại hội thảo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sở Xây dựng phối hợp với Hội KTS, Hội Xây dựng Bắc Ninh tổ chức mới đây, tỉnh này đã nhận đ...

Đội thợ thi công xây dựng tại Bắc Ninh

Đội thợ thi công xây dựng tại Bắc Ninh Chúng tôi là nhóm kỹ sư, kiến trúc sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng tại Bắc Ninh, nhận thiết kế, thi công xây dựng mới và cải tạo sửa chữa các cô...