Dịch vụ lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép Xây dựng giá rẻ nhất tỉnh Thái Nguyên

Dịch vụ lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép Xây dựng giá rẻ nhất tỉnh Thái Nguyên

Với kinh nghiệm nhiều năm thiết kế và lập bản vẽ xin phép xây dựng. Hiểu rõ và nắm vững các quy định về thiết kế kiến trúc trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên:

Thành phố Thái Nguyên; Thị xã Sông Công và 7 huyện: Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương

Kiến trúc vui sẽ giúp bạn có một bản vẽ xin phép xây dựng theo đúng Quy hoạch của Thành phố, Huyện và tận dụng tối đa diện tích, số tầng xây dựng. Chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho bạn hiểu rõ những phần được phép xây dựng hay sửa chữa mà không vi phạm quy chế xây dựng. Với Dịch vụ lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép Xây dựng giá rẻ nhất tỉnh Thái Nguyên.

Chi phí Dịch vụ lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép Xây dựng giá rẻ nhất tỉnh Thái Nguyên:

Bản vẽ xin phép xây dựng 10.000 đ/m2

Nếu bạn không có thời gian, hãy sử dụng dịch vụ xin phép xây dựng của chúng tôi.

Chi phí đi xin phép xây dựng 3.000.000 đ/nhà

CHÚ Ý:

Trả lời