Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội thêm 3 tỉnh, tổng diện tích 24.300 km2

Tổng diện tích toàn vùng đã tăng gần gấp đôi so với Quy hoạch năm 2008.

Bộ Xây dựng đã công bố Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh này được thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch điều chỉnh đã bổ sung thêm 3 tỉnh (Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang) vào Vùng Thủ đô. Tổng diện tích toàn vùng đã tăng gần gấp đôi so với Quy hoạch năm 2008.

1_91431

Điều chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội được Bộ Xây dựng công bố 11/8

Tổng diện tích toàn Vùng thủ đô theo quy hoạch điều chỉnh mới khoảng 24.300 km2 với quy mô dân số – lao động đến năm 2030 đạt khoảng 21-23 triệu người và khoảng 12-13,2 triệu lao động, trong đó đô thị có khoảng 11,5-13,8 triệu người và nông thôn khoảng 8,5-9,2 triệu người. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt khoảng 55-60%.

Trong đó, Thủ đô Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh là các địa phương có tốc độ và tỷ lệ đô thị hóa cao; có vị trí trung tâm của toàn vùng. Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính của quốc gia; là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước, trong khi Vĩnh Phúc phát triển kinh tế tổng hợp về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp sinh thái, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, còn Bắc Ninh phát triển kinh tế tổng hợp về dịch vụ, du lịch văn hóa, công nghiệp…

Ba tỉnh này sẽ có vị trí trung tâm và là khu vực tam giác trọng điểm với các thế mạnh nổi bật về công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, là nơi thiết lập các trung tâm tài chính – thương mại, thể dục thể thao, không gian di sản và du lịch quốc tế.

Các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam giữ vai trò kết nối trung tâm Vùng Thủ đô Hà Nội với cửa ngõ kinh tế biển để phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, logictics, giáo dục và y tế chất lượng cao, nhằm giảm sức ép cho Thủ đô Hà Nội và chia sẻ cơ hội sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục cho các tỉnh trong Vùng.

Các địa phương trong Vùng Thủ đô Hà Nội kết nối với nhau bằng hệ thống đường cao tốc hướng tâm và hệ thống hệ thống giao thông vành đai nối Hà Nội với 9 tỉnh còn lại.

Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội cũng đưa ra các giải pháp chủ động phòng tránh và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua các quy hoạch chuyên ngành như: Quy hoạch thoát lũ; quy hoạch thủy lợi, đê điều; quy hoạch hệ thống thoát nước gắn với việc chỉnh trị và khai thác các dòng sông trong vùng.

Trả lời