Kiến trúc xanh từ kiến trúc truyền thống

Cõ lẽ nền kiến trúc xanh hiện nay thực tế cũng chỉ là nền kiến trúc truyền thống của Việt Nam mà thôi hoặc ít chăng nó cũng chính là bài học được đúc kết  từ kinh nghiệm của Kiến Trúc truyền thống Vi...

5 tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam.

INFOGRAPHIC: 5 TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC XANH VIỆT NAM Nhằm thúc đẩy việc phát triển nền kiến trúc Việt Nam thân thiện với môi trường, phù hợp xu thế phát triển bền vững”, Thực hiện Tuyên ngôn “Kiến t...

Kiến trúc xanh

Trên thế giới, chưa khi nào “kiến trúc xanh” (green architecture) lại được nói đến nhiều như bây giờ. Và khi bàn về tương lai phát triển của kiến trúc hiện đại trong thế kỷ XXI, người ta cũng cho rằn...

Kiến trúc xanh trong các khu dân cư.

Thông thường, kiến trúc xanh hay kiến trúc bền vững tập trung vào việc nâng cao hiệu quả của sử dụng nguồn lực gồm năng lượng, nước, vật liệu nhằm làm giảm ảnh hưởng của công trình xây dựng trong quá...

Kiến trúc xanh – Hiểu thế nào cho đúng

Theo Kiến trúc sư (KTS) Phạm Thanh Tùng – Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, có rất nhiều khái niệm về kiến trúc xanh, nhưng có thể hiểu một cách giản dị, kiến trúc xanh là kiến trúc đư...

Kiến trúc xanh của nhà hàng Son La Complex

Công trình Son La Complex được hoàn thành tháng 1/2014, công trình được xây dựng trên diện tích 14.000m2 bằng những vật liệu địa phương, gồm tre luồng và đá chẻ.   Công trình do kiến trúc sư Võ Trọng...