Phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới

Bà con xóm Văn Cường II, xã Phú Cường (Đại Từ) thu hái chè. Đối với xã nghèo như Phú Cường (Đại Từ) thì xây dựng nông thôn mới là việc làm hết sức gian nan. Nhưng với cách làm: Lấy nhân dân làm trung...