Tìm hiểu xây dựng nông thôn mới tại Sơn Đông

Ngày 17/5, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức toạ đàm MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉ...

Một điểm sáng nông thôn mới

Người dân thôn Phú Hậu Thượng, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, luôn tự hào về nơi mình sống với đường giao thông đi lại thuận tiện, sạch sẽ, nhà cửa khang trang, đời sống người dân đổi ...

Đồng Cương ‘từ đất đi lên’

Chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM) thực hiện tại Đồng Cương được đánh giá là phù hợp với thực tế khách quan, hợp lòng dân, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, chung sức...

Sức bật mới của ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Bản Quy hoạch chung (QHC) phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 – tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 26/10/2011, đã đặt ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trước những cơ hội lớn và nhữ...

Khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc

NDĐT – Ngày 11-7, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp các cơ quan chức năng đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà điều trị nội trú Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc. Nhà điều trị nội trú Bệnh viện đa khoa Vĩ...

Sức bật mới của ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Bản Quy hoạch chung (QHC) phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 – tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 26/10/2011, đã đặt ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trước những cơ hội lớn và nhữ...